Du kontaktar oss enklast via vår facebook sida eller vår mail info@biljardaren.se. Eller om du skriver direkt till en av våra medlemmar så klart.

Om du vill spela på Biljardären behöver du en värd. Varje medlem i Biljardären kan agera värd och ta med tre gäster åt gången. Som gäst betalar du en timtaxa och förhåller dig till Biljardärens gästregler. Bryter du mot dessa upphör också dina möjligheter att besöka oss.

I den mån Biljardären arrangerar tävlingar och andra sportsfrämjande aktiviteter äger den målgrupp som ska delta undantag från gästregeln. Dock är deltagare alltid underkastade Biljardärens ordningsregler.