Torsdagstävling

HCP tävling i 9-ballBiljardären

HCP tävlingar i 9-ball, Distans 5.
Torsdagar klockan 18.00. Anmälan och betalning ska ske senast 17.45. Startavgiften för tävlingen är 150 kr. Medtag kontanter. Uttag i hallen är inte möjligt. Observera att Biljardärens HCP tävlingar stängs vid 32 deltagare, och det är först till kvarn som gäller. Biljardären använder pooladmin som system och spelare anmäler sig inför varje enskild tävling. Deltagare som inte är medlemmar i Biljardären samlas vid entré mellan 17.00 och till 17.45 på Sveavägen 159 och blir där hämtade i jämna intervaller.